فهرست طرحهاي برگزيده - دوره هجدهم - سال 1383

ميرجلال الدين كزازي نامه ي باستان (ويرايش و گزارش شاهنامه فردوسي) اول پژوهش‌هاي بنيادي علوم انساني
غلامعلي حداد عادل دانشنامه جهان اسلام دوم پژوهش‌هاي بنيادي علوم انساني
رسول  زارع مطالعه سيستماتيك جنس ورتيسليوم با استفاده از روشهاي كلاسيك و مدرن سوم پژوهش‌هاي بنيادي كشاورزي
محمد رضايي ردياب الکترواپتيکي سوم پژوهش‌های بنيادی طرح‌هاي ويژه
عباس شريفي تهراني بررسي اثر آنتاگونيستهاي باكتريايي روي قارچهاي مهم خاكزي، عوامل بوته ميري و پژمردگي آوندي گياهان سوم پژوهش‌هاي بنيادي كشاورزي
محمدرضا ستاره ترموديناميك هولوگرافيك روي شامه در فضاي توپولوژيك رايزنر – نورد شترام – دوستيه سوم پژوهش‌هاي بنيادي علوم پايه
اميررضا خويي پديده شكست سدهاي خاكي اشباع و نيمه اشباع دوم پژوهش‌هاي كاربردي عمران
شهين نعمت زاده شناسايي واژگان پايه فارسي دانش آموزان ايراني در دوره ابتدايي دوم پژوهش‌هاي كاربردي علوم انساني
حسن طالبي تدوين دانش فني آلياژهاي سنگين پايه تنگستن (MMC) و کاربردهاي آن دوم پژوهش‌های کاربردی طرح‌هاي ويژه
رحيم  غبرائي طراحي اكونومايزرهاي ديگ هاي بخار دوم پژوهش‌هاي كاربردي مكانيك
علي طباطبائي قمي توليد نيمه صنعتي سولفوريل كلرايد دوم  پژوهش‌هاي كاربردي صنايع شيميايي
محمد ديدري خمسه مطلق طرح تبديل گاز طبيعي به مايعات دوم  پژوهش‌هاي كاربردي صنايع شيميايي
محمود نيلي احمد آبادي تدوين دانش فني و فناوري توليد فولاد مارجينگ بدون كبالت دوم  پژوهش‌هاي كاربردي متالورژي و مواد
حميد جوادي طراحي و ساخت قايق‌هاي پرنده دوم پژوهش‌های کاربردی طرح‌هاي ويژه
احمد مسعودي توليد پنتا اريتريتول و فرميات سديم دوم پژوهش‌هاي كاربردي صنايع شيميايي
علي اخوان طراحي و ساخت سيستم برق و كنترل سكوهاي حفاري دوم  پژوهش‌هاي كاربردي برق و كامپيوتر
جمال كسياني اول اطلس معادن سنگ هاي تزئيني و نماي ايران سوم  پژوهش‌هاي كاربردي عمران
محمدرضا ملك لو مطالعه و مرمت ايوان غربي تخت سليمان سوم  پژوهش‌هاي كاربردي هنر
زهرا رهنورد تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي سوم  پژوهش‌هاي كاربردي هنر
احمد بيان مختل كننده سيستم هاي طيف گسترده جهش فركانسي سوم مشترك پژوهش‌هاي كاربردي طرح‌هاي ويژه
احمدعلي فرقاني ژيروسكوپ ليزري سوم مشترك پژوهش‌هاي كاربردي طرح‌هاي ويژه
شهرام شهسواري پور تدوين دانش فني و توليد ماده SDD(سديم داي متيل داي تيوكاربامات) سوم پژوهش هاي كاربردي صنايع شيميايي
سليم  عرفان طراحي و ساخت سيستم گيرنده جستجوي سريع سوم مشترک پژوهش‌های کاربردی طرح‌هاي ويژه
عبداله اثني عشري اصفهاني سيستم مانيتورينگ و شنود سيگنال‌هاي طيف گسترده پرش فرکانسي سوم مشترک پژوهش‌های کاربردی طرح‌هاي ويژه
محمدجعفر ملكوتي اثبات كمبود ريز مغذيها به ويژه روي در خاك، محصولات كشاورزي،دام و انسان دوم پژوهش‌هاي توسعه اي كشاورزي
محمد باوند وند چالي افزايش طول عمر آسترنسوز پاتيلهاي فولادسازي با استفاده از نسوزهاي جديد MgO-C دوم  پژوهش‌هاي توسعه اي متالورژي و مواد
اميربابک سرمستي طراحي و توليد گلوله توپخانه 130 م .م حامل سوم پژوهش‌های توسعه‌ای طرح‌هاي ويژه
ساسان جعفري-
محمد طهماسبي آريا
منبع تغذيه DG486000-3 سوم پژوهش‌هاي توسعه اي برق و كامپيوتر
حسين بيت الهي سفيدي طراحي و ساخت ماشين آلات تمام اتوماتيك انجماد اكسترودر در صنايع غذايي اول ابتكار مكانيك
سيد حسين  قرشي طراحي و ساخت مكانيزم توليد با مولتي فرمينگ دوم ابتكار مكانيك
محمد اسكويي دستگاه مانيتورينگ برقگيرهاي فشار قوي سوم ابتكار برق و كامپيوتر
کيومرث فرهادي زره هاي واکنشي پيشرفته نسل 2 عليه موشک‌هاي هوشمند دو مرحله‌اي سوم مشترک ابتکار طرح‌هاي ويژه
مرتضي کربلايي جعفر مقاوم سازي بدنه نفربر در برابر گلوله  7.62-30 mmAP سوم مشترک ابتکار طرح‌هاي ويژه
حسين  اربابي فر تجهيزات انفرادي سرباز امروزي از نظر علم و فناوري کامپوزيت‌هاي پيشرفته نظامي در پدافند غير عامل سوم مشترک ابتکار طرح‌هاي ويژه
فيروز  قنبري پوشش‌هاي استتار چند طيفي مدرن سوم مشترک ابتکار طرح‌هاي ويژه