فهرست طرحهاي برگزيده - دوره شانزدهم - سال 1381

رديف نام و نام خانوادگی
مجري / نماينده
عنوان طرح رتبه زمينه پژوهش
 1.  
ابوالقاسم گرجي پژوهش در فقه و مباني حقوق اسلامي اول تحقيقات بنيادي علوم انساني 
 1.  
مرتضي سهرابي پژوهش در مهندسي واكنش هاي شيمياي اول تحقيقات بنيادي صنايع شيميايي 
 1.  
كرامت اله ايزدپناه بررسي ويروس‌هاي گياهان تيره غلات در ايران اول تحقيقات بنيادي كشاورزي و
 منابع طبيعي 
 1.  
محمدعلي فرجي طراحی و ساخت موشك هدايت شونده زمين به زمين اول تحقيقات كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
علي اصغر زواريان سيستم لايه نشاني فيزيكي نيمه اتومات دوم تحقيقات كاربردي  مكانيك
 1.  
حميد ميرمحمد صادقي طراحي،ساخت و انتقال دانش فني گيرنده رادار مراقبت هوايي دوم تحقيقات كاربردي  برق و كامپيوتر
 1.  
مسعود بهمن پور
محمد رضا کريميان
سيستم كنترل سلاح بالگرد كبري و طراحی و ساخت سيستم نمايشگر چند منظوره دوم  تحقيقات كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
مهرداد   نقوي توليد انبوه تري اتيل آمين و اسيد نيتريك غليظ سوم تحقيقات كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
 امير البدوي مطالعه و تدوين سياست هاي كلان فناوري اطلاعات سوم تحقيقات توسعه اي صنايع و
مديريت فناوري 
 1.  
حسين فرزانگان تدوين فناوري توليد مجموعه كيسه انتقال خون تا مرحله كاربري آزمايشي سوم تحقيقات توسعه اي طرح‌هاي ويژه
 1.  
رضا كريم زاده
عباس ايماني مقدم
طراحي و توليد شيرهاي حفاري و فلنج سوم تحقيقات توسعه اي  مكانيك
 1.  
امير عباس نوربخش توليد صنعتي دريچه هاي كشوئي آلومينا – گرافيت فولادسازي سوم ابتكار متالورژي و مواد 
 1.  
محسن خادم الخمسه دستگاه ميكروتوم نيمه اتومات سوم ابتكار برق و كامپيوتر 
 1.  
ناصر شيخ ها پمپ وكيوم روتاري پره اي روغني سوم ابتكار  مكانيك
 1.  
سيدرضا قاسمي شهري رفع نشتي از سيستمهاي تحت فشار، بدون توقف واحد سوم ابتكار مكانيك 
 1.  
محمود فتوحي فيروز آباد ارزيابي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت با استفاده از مدل سلامت عمومي سيستم سوم ابتكار برق و كامپيوتر 
 1.  
عبدالرضا سيم چي ماده و روشي نو براي ساخت قطعات پيجيده و دقيق به روش تف جوشي مستقيم سيستم سوم اختراع متالورژي و مواد