فهرست طرحهاي برگزيده - دوره سيزدهم - سال 1378

رديف نام و نام خانوادگی
مجري / نماينده
عنوان طرح رتبه زمينه پژوهش
 1.  
غلامرضا برادران خسرو شاهي ساختار ماتريسهاي وقوعي و موارد استفاده آنها دوم تحقيقات بنيادي علوم پايه
 1.  
فرهاد  اردلان هندسه نابجايي و كاربرد آن در نظريه ريسمان دوم تحقيقات بنيادي علوم پايه
 1.  
مجيد  هروي واكنشهاي آلي روي بستر جامد با استفاده از تابش ماكروويو دوم تحقيقات بنيادي صنايع شيميايي
 1.  
غلامرضا  بهروزي ساخت ايستگاههاي پايه راديويي مخابرات سيار BTS اول تحقيقات كاربردي برق و كامپيوتر
 1.  
مهدي رام پناهي طراحي و ساخت بالگردان گشتي شناسايي اول تحقيقات کاربردی مكانيك
 1.  
احمد صلاحي طراحي و ساخت سوئيچ پرظرفيت قابل توسعه تا 65 هزار پورت اول مشترک تحقيقات  کاربردی برق و كامپيوتر
 1.  
بهرام پورعلي طراحي و ساخت سوئيچ n-isdn اول مشترک تحقيقات   کاربردی برق و كامپيوتر
 1.  
حسين عظيمي نژاد طراحي و ساخت راديو ماكس ديجيتال ماكروويو اول مشترک تحقيقات کاربردی برق و كامپيوتر
 1.  
سيد محمد حسين ديباجي ساخت موتورميني جت دوم تحقيقات كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
سيد منيرالدين اعتضادي ساخت موشك انداز ضد زره دوم مشترک تحقيقات کاربردی مكانيك
 1.  
غلامرضا قميشي سيستم پيشرفته دفاع زميني دوم مشترک تحقيقات کاربردی طرح‌هاي ويژه
 1.  
حبيب رستمي فن آوري توليد يك نوع حسگر نوري سوم تحقيقات كاربردي برق و كامپيوتر
 1.  
حجت الاسلام والمسلمين  حميد شهرياري نخستين دانشنامه چند رسانه اي قرآن كريم سوم تحقيقات كاربردي برق و كامپيوتر
 1.  
زهرا فخروئيان توليد صنعتي امولسيفايرهاي اوليه و ثانويه گل روغني حفاري سوم تحقيقات كاربردي صنايع شيميايي
 1.  
مصطفي طاهري نجف آبادي تغيير حلال واحد PBR از بنزن به تولوئن سوم تحقيقات كاربردي صنايع شيميايي
 1.  
سيد  محمد ميرباقري كنترل آتش دريايي سوم مشترك تحقيقات كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
كريم  رشتچي پور راكت انداز 16 لول كوتاه دريايي سوم مشترك تحقيقات كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
اكبر  زرتاب موتور محوري احتراق داخلي دوم اختراع مكانيك
 1.  
متين  خبره بلوك استاد دوم اختراع عمران
 1.  
محمدرضا  موثقي نيا كسب دانش فني ژيروسكوپهاي دقيق مكانيكي دوم مشترك ابتكار طرح‌هاي ويژه
 1.  
قربانعلي  عابدي PLC و سيستم حفاظت از دور سوم ابتكار برق و كامپيوتر
 1.  
حميدرضا معيني طراحي و ساخت سيستم پيشبرنده بريس مددجويان قطع نخاع سوم ابتكار برق و كامپيوتر
 1.  
حميد  لطيفي طراحي و ساخت سيستم صنعتي برش ليزري سوم ابتكار مكانيك
 1.  
سيامك  عظيمي نام طراحي و ساخت دستگاه خشك كن انجمادي (فريز دراير) سوم ابتكار مكانيك
 1.  
فرهاد  حاجيان طراحي و ساخت دستگاه ديبورينگ (پليسه گر اتوماتيك) سوم ابتكار مكانيك
 1.  
علي  نيك روش دستگاه پودر رنگ پاش الكترواستاتيك سوم ابتكار مكانيك
 1.  
سيد مهدي  ميرزا  بابائي طراحي و ساخت دستگاه ذبح مكانيزه سوم ابتكار مكانيك
 1.  
سيد محسن خالقي توليد سموم قارچ كش سوم ابتكار صنايع شيميايي
 1.  
اعظم  باطينت مزداور توليد فلز سديم از هيدروكسيد سديم سوم ابتكار صنايع شيميايي
 1.  
انغام حسيني طراحي و ساخت سيستم آناليز كننده الكتروشيميايي سوم ابتكار صنايع شيميايي
 1.  
محمدرضا  اشرف خراساني دستگاه خوراك ريز دام (ماتر فيدر ميكسر) سوم ابتكار كشاورزي
 1.  
محمد نقيب زاده تهامي طراحي و ساخت هويتزر خود كششي سوم مشترك ابتكار مكانيك
 1.  
محمد علي رئوفي فن آوري افزايش استحكام لوله هاي جدار ضخيم سوم مشترك ابتكار طرح‌هاي ويژه