فهرست طرحهاي برگزيده - دوره بيست و يكم - سال 1386

رديف نام و نام خانوادگی
مجري / نماينده
عنوان طرح رتبه زمينه پژوهش
 1.  
شادپور ملك پور تهيه تري آزوليدين دي اون ها و كاربرد آنها در ساخت پليمرهاي هتروسيكل جديد اول پژوهش‌هاي بنيادي صنايع شيميايي
 1.  
محمدعلي زلفي گل سنتز رزين هاي جديد بر پايه سيليكا و استفاده از آنها در فرايندهاي شيميايي اول پژوهش‌هاي بنيادي صنايع شيميايي
 1.  
محمدرضا اسلامي تجزيه و تحليل سازه هاي ساخته شده از مواد تابعي FGM)) اول پژوهش‌هاي بنيادي مكانيك
 1.  
مسعود عليمحمدي مطالعه مدل هاي حل پذير يك و دو بعدي اول پژوهش‌هاي بنيادي فيزيك
 1.  
عباس علي آبادي طراحي و ساخت موتور گرمايي گاما اول پژوهش‌هاي كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
محمود طالقاني موزه ميراث روستايي گيلان دوم پژوهش‌هاي كاربردي علوم انساني 
 1.  
قادر شكرالهي مقدم فرستنده يك كيلو وات باند HF (مسدود كننده) و آنتن تمام باند (2 تا MHz30) دوم پژوهش‌هاي كاربردي  برق و كامپيوتر
 1.  
سيداحمد معتمدي طراحي و ساخت رايانه هاي سريع با فناوي كلاستر دوم پژوهش‌هاي كاربردي برق و كامپيوتر 
 1.  
مسعود طبيبيان سامانه هاي الكترواپتيكي شناسايي و رديابي زميني- دريايي سوم پژوهش‌هاي كاربردي طرح‌هاي ويژه
 1.  
محمد مقام طراحی فرآيند توليد و پياده سازی خط الياف کربن با T300 سوم پژوهش‌هاي كاربردي متالورژي و مواد 
 1.  
محمدرضا حسني آهنگر طراحي و ساخت يك تونل باد سه منظوره و سيستم هاي اندازه گيري جانبي سوم پژوهش‌هاي كاربردي  مكانيك
 1.  
محمدرضا داورپناه تهيه و توليد مولد استريل  تكنسيم 99 ام از موليبدن 99  به روش ژل زير كونيم موليبدات در تشخيص بيماري هاي درون تني در پزشكي هسته اي سوم پژوهش‌هاي كاربردي صنايع شيميايي 
 1.  
اسكندر زند شناسايي علف هاي هرز مقاون به علف كش ها و اتخاذ شيوه هاي مديريتي براي كنترل آن ها سوم پژوهش‌هاي كاربردي كشاورزي و
منابع طبيعي 
 1.  
علي جزايري قره باغ فناوري توليد آلياژهاي مغناطيسي آمورف پايه كبالت به روش ذوب ريسي سوم پژوهش‌هاي كاربردي متالورژي و مواد 
 1.  
ناصر باقري مقدم تحليل جذابيت و تدوين استراتژي پيل سوختي و تهيه سند ملي و نقشه راه توسعه آن در كشور سوم پژوهش‌هاي كاربردي صنايع و مديريت فناوري 
 1.  
امير عبداله طراحي و ساخت كلگي با امواج مافوق صوت پر قدرت (مگنتواستريكشن) سوم پژوهش‌هاي كاربردي  مكانيك
 1.  
فريد مبصر سامانه هشت كاناله تله متري الكترومايوگرافي  BLUEMYO (سخت افزار و نرم افزار) سوم پژوهش‌هاي كاربردي برق و كامپيوتر 
 1.  
علي بنايي طراحي و ساخت راديو ديجيتال نقطه به نقطه PDH در باند فركانسي GHZ 15 دوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي برق و كامپيوتر
 1.  
سالار  زمزمي تدوين دانش فنی و ساخت توپ دريايي فجر 27 دوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي طرح‌هاي ويژه
 1.  
سيد جليل رضي موسوي ردگير مادون قرمز صاعقه سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي طرح‌هاي ويژه
 1.  
كوروش همتي علمداري طراحي و ساخت آب بند خشك گازي سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي مكانيك 
 1.  
مريم حاجي حسيني طراحي و ساخت دستگاه اتوماتيك بافت كامپوزيت هاي استوانه اي و مخروطي سه بعدي دوم ابتكار طرح‌هاي ويژه
 1.  
دكتر نادر رحيم سبحاني طراحي و ساخت لوله تراشه با قابليت تزريق موضعي دارو در ناي دوم ابتكار مهندسي پزشكي 
 1.  
روزبه نخستين حسن كياده مجموعه شبيه سازي آموزشي سوانح دريايي دوم ابتكار مكانيك 
 1.  
عبدالعلي صابري دستگاه كاوشگر زير دريايي سوم ابتكار برق و كامپيوتر