فهرست طرحهاي برگزيده - دوره بيست و ششم - سال 1391

سازمان صنایع هوایی

طراحي و ساخت پهپاد جت بمب‌افكن كرار

رتبه اول پژوهش‌هاي کاربردی

پژوهشگاه فضايي ايران

كسب دانش فني ارسال و بازگشت كپسول زيستي حامل ميمون به فضا

رتبه اول پژوهش‌هاي کاربردی

دانشکده های فنی دانشگاه تهران،  شرکت مهندسی سگال پردازش پارت و شركت ملي گاز ايران

طراحي و بومي سازي توپك هوشمند MFL جهت بازرسي خطوط لوله نفت و گاز

رتبه دوم پژوهش‌هاي کاربردی

 مهدي خورشا

پياده سازي زنجيره ارسال راديو ديجيتال DRM بر روي فرستنده‌هاي پرقدرت آنالوگ ساخت داخل

رتبه دوم پژوهش‌هاي کاربردی

 محسن اصفهانيان

طراحي و ساخت اولين اتوبوس هيبريد الكتريكي داخل شهري خاورميانه

رتبه دوم پژوهش‌هاي کاربردی

سازمان صنایع هوافضا

سامانه نسل چهارم موشک بالستیک کوتاه برد

رتبه دوم مشترک
پژوهش‌هاي کاربردی

شركت صنايع الكترونيك ايران

جستجوگر تصويري اترمالایز مادون قرمز

رتبه دوم مشترک
پژوهش‌هاي کاربردی

 حسين بهاروند

توليد سلولهاي دودمان عصبي از توليد سلولهاي بنيادي پرتوان تا پيوند به حيوانات مدل

رتبه سوم پژوهش‌هاي بنیادی

 بيژن رنجبر

بهبود و افزايش پايداري و عملكرد ماكرومولكولهاي زيستي

رتبه سوم پژوهش‌هاي بنیادی

 علي رمضاني

روش‌هاي جديد و كارآمد براي سنتز مشتقات 4،3،1-اكساديازول

رتبه سوم پژوهش‌هاي بنیادی

شركت صنايع الكترونيك ايران

جستجوگر الکترواپتیکی بردبلند

رتبه سوم پژوهش‌هاي کاربردی

 شروين اميري

طراحي و ساخت سامانه Digisonde (راديو سوند ديجيتال)

رتبه سوم پژوهش‌هاي کاربردی

حسين بازيار

طراحي و ساخت ليزر جراحي پروستات

رتبه سوم پژوهش‌هاي کاربردی

 علي صابري مقدم

سیستم پیشرانش ژل

رتبه سوم مشترک
پژوهش‌هاي کاربردی

سازمان صنایع هوافضا

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی واحد تولید صنعتی سوخت UDMH

رتبه سوم مشترک
پژوهش‌هاي کاربردی

شركت صنايع الكترونيك ايران

ژيروسکوپ فيبر نوري حلقه باز با پايداري باياس کمتر از 5 درجه بر ساعت

رتبه سوم مشترک
پژوهش‌هاي کاربردی

سازمان صنایع هوافضا

کسب دانش فنی طراحی و تولید ژیروسکوپ فیبر نوری حلقه بسته

رتبه سوم مشترک
پژوهش‌هاي کاربردی

مهندس مظاهر رمضاني

طراحي و ساخت دستگاه اسپارك پلاسما سينترينگ

رتبه سوم پژوهش‌هاي کاربردی

سازمان صنايع دفاع

سيستم مشبك كاري چاه هاي نفتي و گازي

رتبه سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای

سازمان صنایع هوافضا

دستيابي به فناوري و راه‌اندازي خط توليد صنعتي ماهيچه‌هاي سراميكي جهت توليد قطعات هوايي پيشرفته

رتبه سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای

شركت متيران و سازمان ثبت احوال كشور

طرح كارت هوشمند ملي ايرانيان

رتبه سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای

حميد عليخاني

چاپگر سه بعدي

رتبه سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای

سازمان صنایع هوافضا

تدوين و اجراي نظام تحقق محصولات هوافضايي با رويكرد مهندسي سيستم

رتبه سوم پژوهش‌هاي توسعه‌ای

سازمان صنایع هوافضا

طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون تست اینترلاک و پرتاب سامانه های بالستیک و حامل ماهواره

رتبه سوم ابتکار

 قاسم رست

عمليات علاج بخشي تجهيزات هيدرومكانيك سد گلپايگان

رتبه سوم ابتکار

سازمان صنایع

سامانه خمپاره 120 م.م برد توسعه يافته شديد الانفجار

رتبه سوم ابتکار

 اشكان اميرخاني

ربات پرتابگر تمام اتوماتيك شاتل‌هاي بدمينتون

رتبه سوم ابتکار

 ناصر شيخ‌ها

پمپ وکیوم روتاری روغنی (پره‌ای)

برگزیده موفق در تولید ملیپروفسور كورت ملهورن
Prof. Kurt Mehlhorn

مهندسي الگوريتم
Algorithm Engineering

رتبه اول پژوهش‌هاي بنيادي

 

پروفسور محمد اشرف
Prof. Muhammad Ashraf

نقش‌هاي فيزيولوژي گياهي و زيست شناسي
Plant Stress Physiology and Molecular Biology

رتبه دوم پژوهش‌هاي بنيادي

 

دكتر آياپان پيلايي آجاياغوش
Dr. Ayyappanpillai Ajayaghosh

ساخت مواد سوپرا مولکولی برای ذخیره اطلاعات
Fluorescent Supramolecular Architectures for Sensing and Imaging

رتبه سوم پژوهش‌هاي بنيادي

 

دکتر ربكا آسكيت
Dr. Rebecca  Asquith

افزایش پاسخ ایمنی در انسان
Enhancement of the human immune response

رتبه سوم پژوهش‌هاي بنيادي

 

پروفسور ياچسلاو ايوانويچ بوكو
Prof. Vyacheslav Ulyanovich Buko

روش‌هاي ساده براي اصلاح دارويي پاتولوژي كبد و بيماري‌هاي خارج كبدي مرتبط
Basic approach for pharmacological correction of liver pathology and associated extra hepatic disease

رتبه سوم پژوهش‌هاي كاربردي

 

پروفسور يوسف نجار
Prof. Yousef S.H. Najjar

سيستم‌هاي جديد توليد صنعت همزمان برق و گرما با سيستم محركه توربين گاز در نيروگاه و صنعت
Novel Gas Turbine Cogeneration System in Power and Industry

رتبه سوم پژوهش‌هاي كاربردي

 

دكتر محد سپوان ساليت
Prof. Mohd Sapuan Salit

تهيه و ارزيابي كامپوزيت‌هاي ترموپلاستيك تقويت شده به وسيله كنف
Preparation and Characterization of Kenaf Reinforced Themoplastic Composites

رتبه سوم پژوهش‌هاي كاربردي