صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور به جمع حاميان برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي پيوست

25
آذر
1394
صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور وابسته به معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در سال 94 حامي برگزيدگان هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي شد .
اين صندوق كه با هدف كمك به پيش برد مرزهاي دانش و حل مسائل علمي كشور بر اساس اولويت‌هاي شاخه‌هاي مختلف علوم، حمايت از طرح‌هاي پژوهشي بنيادي و كاربردي را در دستور كار خود قرار داده است با توجه به نظر مساعد دكتر ضرغام رئيس صندوق نسبت به جايگاه، اعتبار و پيشينه جشنواره هاي خوارزمي در شناسايي و معرفي استعدادها و طرح‌هاي برتر در سه دهه گذشته، تسريع و تسهيل فرآيندهاي حمايتي از برگزيدگان اين دوره از جشنواره را اعلام نموده است.
دكتر علي‌رضا اللهياري دبير هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي بيان داشتند كه بر اساس توافق انجام شده با مديريت ارزيابي طرح‌ها در صندوق، دكتر علي اكبر عنايتي بررسي و حمايت از سيزده طرح برگزيده اين دوره از جشنواره جوان خوارزمي را به صورت ويژه مورد تاييد قرار دادند.  
شناسايي ، معرفي و تقدير از بهترين‌ها تنها يك حلقه از زنجيره توسعه و گام نخست حركت در مسير ايده تا محصول و كسب ثروت از دانش است. اداره حمايت از نوآوران جشنواره خوارزمي تلاش مي‌نمايد هر ساله حاميان بيشتري را به مشاركت در برگزاري جشنواره و كمك به تحقق توليد نيمه صنعتي و تجاري سازي طرح هاي برگزيده دعوت نمايد كه   تا كنون  چهار صندوق حمايتي به اين جمع پيوستند.