سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا به جمع حاميان جشنواره هاي خوارزمي پيوست

17
آبان
1393
سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا  در سال جاري به جمع حاميان جشنواره هاي جوان و بين‌المللي خوارزمي پيوست