زمان و مکان برگزاری نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

19
آذر
1396

مراسم تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در دو بخش دانش پژوهان و فناوران و دانش آموزی با حضور مسئولین مربوطه و مقامات بلند پایه مملکتی روز دوشنبه 27 آذر ماه 1396در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.