رفع مشکل ثبت و ویرایش طرح در سامانه تا تاریخ 98/6/9

5
شهریور
1398
به اطلاع شرکت کنندگان در سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی می رساند در حال حاضر بدلیل مشکل بوجود آمده امکان ثبت و ویرایش طرح در سامانه مقدور نمی باشد. همکاران جشنواره در حال رفع مشکل می باشند و تا شنبه مورخ 98/6/9 این مشکل برطرف خواهد شد. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.