تمديد مهلت ثبت نام در بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي

9
مرداد
1398
پيرو درخواست متقاضيان شركت در بيست و يكمين جشنواره جوان خوارزمي مبني بر تمديد مهلت ثبت نام، به اطلاع مي‌رساند مهلتثبت نام و تكميل مستندات در اين دوره از جشنواره جوان خوارزمي تا 31 مردادماه 1398 تمديد گرديده است.  تمامي شركت‌كنندگان كه قبلا تبت‌نام نموده‌اند مي‌بايست هزينه ثبت نام و تمامي مستندات الکترونیکی را تا تاریخ مذکور از طریق سامانه ثبت نام ارسال نمایند. ساير مستنداتي كه  امكان ارسال آن به صورت الكترونيكي وجود ندارد را به صورت پستي و يا حضوري به نشاني تهران، بزرگراه آزادگان(جنوب)، بعد از پل فتح، احمد آباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، خيابان شهيد احساني راد، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، اداره كل همکاری های بین الملل و امور جشنواره ها ارسال نموده و يا تحويل مسئول دبيرخانه آقاي صدرائي نمايند.