تمديد زمان ثبت نام در جشنواره بين‌المللي خوارزمي

زمان ثبت نام در بيست و هفتمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي تا تاريخ 5/8/92 تمديد شد.

به اطلاع علاقمندان شركت در بيست و هفتمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي مي‌رساند مهلت ثبت نام و ارسال مستندات طرح تا تاريخ  5/8/92 تمديد شد.