تقدير از برگزيدگان شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

26
آذر
1393

مراسم تقدير از برگزيدگان شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي روز سه شنبه 93/9/25 در مركز همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد.

    مراسم تجلیل و تقدير از برگزيدگان شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي با حضور وزیر محترم علوم، تحقيقات فناوري جناب آقای دکتر محمد فرهادی، وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر علی اصغر فانی، قائم مقام محترم بنیاد ملی نخبگان آقای دکتر سعید سهراب پور و جمعی از اساتید دانشگاه ها و صاحبان صنایع در روز سه شنبه 25 آذرماه مقارن با هفته پژوهش راس ساعت14:00در مركز همايش‌هاي بين‌المللي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. در طي اين مراسم، اهداء جوايز به هفده طرح برگزيده جشنواره جوان در بخش دانشجویی و سي و سه طرح برگزيده در بخش دانش‌آموزي، صورت گرفت.
در اين مراسم آقاي دكتر اللهياري دبير شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي با اعلام نحوه انتخاب برگزیدگان در ابتدا به چگونگی انتخاب برگزیدگان گروه دانشجویی پرداخت. ايشان اعلام داشتند دبیرخانه جشنواره پس از اعلام فراخوان از متقاضیان در 14 گروه تخصصی و پنج محور پژوهشی طرح‌ها را پذیرش و پس از رفع نواقص موجود در پرونده‌ها در نهایت تعداد 537 طرح جهت بررسی و ارزیابی علمی و گروه‌های تخصصی ارسال شد.گروه‌های تخصصی پس از ارزیابی علمی در مجموع تعداد 34 طرح را به هیات داوران ارائه کردند و هیات داوران نیز پس از جمع‌بندی و بررسی نهایی تعداد 17 طرح را به عنوان برگزیده نهایی این دوره از جشنواره انتخاب کردند.همچنین در خصوص نحوه ارزیابی طرح‌ها در بخش دانش‌آموزی نیز اظهار داشتند طرح‌های مربوط به دانش‌آموزان و هنرجویان دوره متوسطه به دبیرخانه‌های استانی جشنواره جوان خوارزمی ارائه شد که طرح‌ها پس از بررسی کارشناسی استانی در گروه‌های تخصصی ارزیابی شدند.. طرح‌های ذکر شده در 17 گروه تخصصی مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفتند و تعداد 99 طرح به مرحله داوری نهایی جشنواره راه یافتند که با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و ارزیابی نهایی توسط هیات داوران مشترک بین دو وزارتخانه در نهایت تعداد 33 طرح به عنوان طرح‌های برگزیده نهایی کشوری به بخش دانش‌آموزی انتخاب شدند.