برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي براي دريافت گواهي نامه توانمندي هاي فناورانه از پنجاه درصد تخفيف بهره‌مند مي شوند.

16
خرداد
1395
جشنواره‌هاي خوارزمی همه‌ساله به‌ منظور شناسايي و معرفي پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و استعدادهاي برتر در عرصه علم و فناوري و حمايت از آنان  براي  فراهم‌سازی زمينه‌های لازم به منظور گسترش فعاليت‌های علمی و پژوهشي در سطح ملي و جهاني برگزار می‌شود. طي مذاكرات صورت گرفته با مديريت دفتر ارتباط با صنعت سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، دبيرخانه جشنواره‌هاي خوارزمي در نظر دارد بمنظور شناسايي، معرفي و حمايت بيشتر از استعدادهاي برتر در زمينه‌هاي مختلف علمي و صنعتي كشور، چنانچه برگزيدگان تمامي دوره‌هاي جشنواره كه داراي شركت مي‌باشند اقدام به دريافت گواهي نامه توانمندي فناورانه نمايند، مي‌توانند از پنجاه درصد تخفيف در هزينه ثبت نام براي دريافت گواهي نامه توانمندي فناورانه استفاده نمايند بمنظور كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد به نشاني وبگاه دفتر ارتباط با صنعت http://irost.org/irtco مراجعه فرماييد.