برگزاري پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي

پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي روز سه شنبه مورخ 26/9/92 در محل سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد.

   پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي با حضور دكتر فرجي دانا وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري، سركار خانم مهري سويزي مشاور محترم وزير آموزش و پرورش و مدير كل امور زنان در وزارت آموزش و پرورش و ساير مقامات كشوري به منظور تجليل و قدرداني از تلاش‌هاي پژوهشگران، فناوران و نوآوران برتر در روز سه‌شنبه 26  آذر ماه در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران برگزار شد. 939 طرح بطور كامل به دبيرخانه جشنواره جوان در بخش دانشجويي- آزاد ارسال شد و پس از ارزيابي اوليه در 14 كميته تخصصي، طرح‌هاي برتر به هيات داوران معرفي شدند. در نهايت 21 طرح را به عنوان برگزيده نهايي در بخش دانشجويي- آزاد و 42 طرح برگزيده در بخش دانش آموزي به عنوان طرح‌هاي برتر جشنواره معرفي كردند