اعطای جوایز نقدی COMSATS به سه نفر از برگزیدگان جشنواره بین الملل خوارزمی

7
تیر
1394
با پیگیری روابط بین الملل سازمان، جوایز نقدی کمیسیون علوم و فناوری برای توسعه پایدار در جنوب COMSATS به دو نفر از برگزیدگان بیست و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و یک نفر از برگزیدگان دوره بیست و هفتم جشنواره اعطا شد. سازمان COMSATS  از سال 2004  به عنوان یکی از حامیان اصلی این جشنواره، سالیانه دو جايزه شامل جايزه اول براي نوآوريهاي فناوري خيلي شاخص (major) با منافع اقتصادي مطمئن شامل: يك هزار دلار جايزه نقدي و تقدیرنامه  و جايزه دوم براي نوآوريهاي فناوري مهم (significant) با منافع اقتصادي مطمئن شامل: پانصد دلار جايزه نقدي و تقدیرنامه را به دو برگزيده اعطا مي‌نمايد. برگزیدگان موفق به دریافت این جایزه به نماينده شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا- پرتو، برگزیده رتبه اول پژوهش‌هاي توسعه‌اي برای ارائه طرح دستيابي به فناوري انجماد جهت‌دار براي ساخت پره‌هاي توربين  و  نماينده شرکت بهینه پردازش آرمان، دارای رتبه سوم پژوهش‌هاي توسعه‌اي، برای ارائه طرح دستگاه پايش ماشين آلات دوار با استفاده از اندازه‌گیری ارتعاشات و همچنین پژوهشگر رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی در بیست و هفتمین جشنواره بین الملل خوارزمی با ارائه طرح دستیابی به فناوری دیود سالیتانی بر پایه پیوند جوزفسون ، به ترتیب مبالغ يك هزار دلار ، پانصد دلار و پانصد دلار دریافت نمودند.