ارزيابي طرح‌هاي سي امين جشنواره بين‌المللي خوارزمي در گروه‌هاي تخصصي

5
آبان
1395
به اطلاع شركت كنندگان سي امين جشنواره بين‌المللي خوارزمي مي‌رساند زمان ثبت نام و ارسال مستندات طرح به اين دوره پايان يافت. طرح‌هاي كه داراي اطلاعات  و مستندات درخواستي بوده است به منظور ارزيابي به گروه‌هاي تخصصي ارسال گرديد. اسامي برگزيدگان اين دوره از طريق سامانه جشنواره و طي مراسم باشكوهي در دهه مبارك فجر با حضور رياست محترم جمهور و ساير مقامات عالي رتبه كشور اعلام خواهد شد.