آغاز مرحله ارزيابي و داوري طرح هاي بيست و هفتمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي

آغاز مرحله ارزيابي و داوري طرح‌هاي جشنواره بين‌المللي خوارزمي

   براساس گزارش رسيده از دبيرخانه جشنواره بين‌المللي خوارزمي، با پايان زمان ثبت‌نام طرحها در جشنواره بين‌المللي خوارزمي مرحله ارزيابي و داوري طرحها در كميته‌هاي علمي آغاز شده است. اين داوري‌ها در قالب 16 گروه علمي در رشته‌هاي: برق و كامپيوتر، مكانيك، صنايع شيميايي، كشاورزي و منابع طبيعي، زيست فناوري، محيط زيست و علوم پايه پزشكي، مهندسي نرم افزار و فناوري اطلاعات، مواد، متالورژي و انرژي هاي نو، فناوري نانو، مهندسي صنايع و مديريت فناوري، مكاترونيك، هوافضا، علوم پايه، هنر و معماري، عمران ، طرح‌هاي موفق در توليد ملي و طرح‌هاي ويژه انجام خواهد شد.