آغاز مرحله ارزيابي و داوري طرحهاي جشنواره جوان خوارزمي

براساس گزارش واصله از دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي، كار بررسي و داوري نهايي طرحهاي واصله به دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي آغاز شده است.

   دكتر اللهياري دبير پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي با اعلام اينكه كار ارزيابي در قالب 15 گروه تخصصي و با حضور اساتيد و داوران برجسته سازمان و اساتيد مدعو از دانشگاههاي كشور، انجام مي‌شود اضافه كرد: جشنواره جوان خوارزمي حكم پايه و آغازگر جريان نخبگان و ايده‌پردازي كشور را دارد:
دبير پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي ضمن اعلام اين نكته كه طرحهاي واصله به جشنواره جوان خصوصاً در مقطع دانش‌آموزي از سطح مطلوبي برخوردار است اضافه كرد: اين سطح كيفي از حضور دانش‌آموزان در عرصه پژوهش و نوآوري نويدبخش آينده‌اي پربار و روشن براي جريان علم و فناوري كشور است
دكتر اللهياري با تشكر از تلاشهاي وزارت آموزش و پرورش كه با بررسي حدود 000/30 طرح و ارزيابي‌هاي اوليه نهايتاً تعداد 100 طرح را به دبيرخانه جشنواره جوان ارسال كرده‌اند اظهار اميدواري كرد. دانش‌آموزان نخبه و ايده‌پرداز فعلي آينده علمي و پژوهشي كشور را رونق و ارتقاء بخشند.