آغاز فعاليت گروه تخصصي ارزيابي طرح مؤفق در توليد ملي

 فعاليت گروه تخصصي ارزيابي طرح مؤفق در توليد ملي آغاز شد.
 

براساس گزارش واصله از دبيرخانه جشنواره خوارزمي، گروه تخصصي ارزيابي طرح مؤفق در توليد ملي ويژه جشنواره بيست و هفتم آغاز به كار كرد.
 دكتر سعيد زرندي دبير بيست و هفتمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي در اين باره ضمن تشريح ويژگيهاي اين گروه تخصصي افزود: يكي از حلقه‌هاي مهم زنجيره توليد علم و فناوري در كشور مرحله و حلقه تجاري شدن، صنعتي شدن و يا به عبارتي توليد انبوه است كه در اين رابطه دبيرخانه جشنواره بيست و ششم در سال گذشته تصميم گرفته است تا ضمن رديابي طرحهاي برگزيده در سالهاي قبل، موفق‌ترين طرحها در تجاري شدن و توليد انبوه را در كشور شناسائي و مورد تقدير قرار دهد.
وي گفت امسال نيز با توجه به اثرات مطلوب اين طرح در سال قبل و از طرفي ماهيت اصلي كار رديابي و رصد و پيگيري طرحهاي برگزيده و ارتباط مؤثر دائم دبيرخانه با نخبگان برگزيده و فناوران كه هدف مهم سازمان پژوهشها تلقي مي‌شود، اين گروه تشكيل و فعاليت خود را آغاز نموده است.
دبير بيست و هفتمين جشنواره خوارزمي و معاون تجاري‌سازي ارتباط با صنعت و كارآفريني سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، پايداري در بازار، نوآوري در فرايند توليد، كيفيت محصول، كارآفريني و مستندسازي را جزوء مهمترين شاخص‌هاي موردنظر اين گروه تخصصي اعلام كرد.
گفتني است در سال گذتشه شركت پوش با مديريت عاملي مهندس ناصر شيخها به خاطر طراحي و توليد انبوه پمپ وكيوم روتاري روغني (پره‌اي) كه طرح برگزيده شانزدهمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي بوده است پس از 10 سال رصد و ارزيابي و حائز اين رتبه خاص شده و مورد تقدير قرار گرفت.
دكتر زرندي از اين گروه از خانواده بزرگ خوارزمي درخواست كرده با تكميل پرسشنامه‌هاي مربوطه دبيرخانه را در رصد و ارزيابي فرايندهاي خلق ايده تا تجاري‌سازي همراهي نمايند.
وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه دبيرخانه بتواند پوششهاي حمايتي و قانوني اين جايزه و گواهينامه را براي حائزين آن ايجاد نمايد.