وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

جشنواره بين المللي خوارزمي

مراسم اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین الملل خوارزمی

طرح های برگزیده سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی